STUDENTS MOVING
4 HEALTH
Var med och bidra till studenters psykiska hälsa!

  • KTH till Lappis
  • Start 14.00
  • 5 km
  • Kostnadsfritt

STUDENTS MOVING 4 HEALTH
Var med och bidra till studenters psykiska hälsa!

  • KTH till Lappis
  • Start 14.00
  • 5 km
  • Kostnadsfritt

våra samarbetspartners:

OM LOPPET

Students moving 4 health arrangeras på initiativ av oss på Stockholms studentbostäder tillsammans med studentkårerna på Stockholms universitet, Södertörns högskola och KTH. Syftet är att donera pengar och skapa uppmärksamhet kring frågan om studenters psykiska hälsa.

Den psykiska ohälsan bland unga, och speciellt studenter, blir allt mer utbredd. Samtidigt vet vi att den psykiska hälsan är kopplad till den fysiska hälsan – motion kan bidra till ett bättre psykiskt välmående. Genom Students moving 4 health vill vi skapa en möjlighet för studenter att röra på sig och samtidigt samla in pengar till en organisation som jobbar med frågan om psykisk hälsa för unga och studenter. Vår målsättning är att skapa en både rolig och trivsam inramning kring loppet med aktiviteter vid start och målgång.

Loppet är helt gratis för alla som deltar och springer. För varje person som deltar kommer vi att donera en summa till en organisation som arbetar aktivt med psykisk hälsa.

Vi som Sveriges största studentbostadsaktör, med över 8000 bostäder i beståndet, har många samarbetspartners och entreprenörer knutna till oss. För att samla in ytterligare pengar kommer vi att bjuda in dessa att vara med och springa loppet mot en avgift.

FAQ

FAQ

Vem får springa loppet?

Alla är välkomna att delta men vi riktar oss främst till studenter.

Vem får springa loppet?

Alla är välkomna att delta men vi riktar oss främst till studenter.

Vad kostar det?

Ingenting! Loppet är helt gratis för dig som är student.

Var går loppet?

Det är en slinga på 5 kilometer från KTH till Lappkärrsberget.

Var går loppet?

Det är en slinga på 5 kilometer från KTH till Lappkärrsberget.

Vilken organisation skänker ni till?

Det är inte helt klart i nuläget men så fort vi har allting klart med organisationen kommer det att kommuniceras här.

Händer det något mer i samband med loppet?

Ja, det kommer vara aktiviteter både vid start och målgång som vi kommer kommunicera mer kring här längre fram.

Händer det något mer i samband med loppet?

Ja, det kommer vara aktiviteter både vid start och målgång som vi kommer kommunicera mer kring här längre fram.

Hur samlar ni in pengar?

Vi bjuder in våra samarbetspartners och organisationer med syftet att de ska delta och donera en summa pengar. Även vi på Stockholms studentbostäder donerar en summa för varje person som deltar.

Påverkas eventet av covid-19?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och situationen i Stockholm kopplat till den rådande pandemin därav finns det risk för att vi kommer behöva ställa in detta event.

Påverkas eventet av covid-19?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och situationen i Stockholm kopplat till den rådande pandemin därav finns det risk för att vi kommer behöva ställa in detta event.

Vad kostar det?

Ingenting! Loppet är helt gratis för dig som är student.

Vilken organisation skänker ni till?

Det är inte helt klart i nuläget men så fort vi har allting klart med organisationen kommer det att kommuniceras här.

Hur samlar ni in pengar?

Vi bjuder in våra samarbetspartners och organisationer med syftet att de ska delta och donera en summa pengar. Även vi på Stockholms studentbostäder donerar en summa för varje person som deltar.

LÖPRUNDAN

Starten kommer vara vid KTH och rundan på 5 km kommer ta dig genom grönområden ända till Lappkärrsberget. Du får välja själv om du vill springa eller gå, men det viktigaste är att du deltar.

Anmälan till loppet

Löpsträcka

Mål

Start